Utredningens slutbetänkande överlämnat

Hem / Uppdraget  / Utredningens slutbetänkande överlämnat

Utredningens slutbetänkande överlämnat

I dag överlämnade Lars Arrhenius slutbetänkandet “Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen”, SOU 2017:101 till socialminister Annika Strandhäll.

I samband med överlämningen var socialdepartementet värdar för ett seminarium på temat Jämställt föräldraskap där Lars Arrhenius och Maria Lidström från utredningen medverkade. I paneldiskussionen deltog även utredningens experter Catharina Bäck och Joa Berggold. Övriga medverkande var Annika Strandhäll, moderator Kattis Ahlström, Carolina Orre samt Lars H Gustafsson.  

Utredningens arbete är därmed slutfört.

Slutbetänkandet kan du hitta här.

Utredningen vill rikta ett särskilt tack till konstnären Kent Wisti för att vi fått möjlighet att använda oss av målningen Anknytning till betänkandets omslag.

Exemplar kan beställas från Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se

Huvudsekreterare