Utredningen

Hem / Utredningen

Utredare

Den särskilde utredaren leder utredningens arbete och har ett särskilt fokus på det kommunikativa arbetet och att bidra till diskussion om de frågor som uppdraget omfattar.

Lars Arrhenius

Utredare

Lars Arrhenius utsågs i februari 2016 till särskild utredare för utredningen om en modern föräldraförsäkring.  Lars har lång erfarenhet av arbete för barns rättigheter och en bakgrund som generalsekreterare för organisationen Friends, barn- och elevombud (BEO) samt med tidigare förtroendeuppdrag i ECPAT Sverige och Unicef Sverige.

lars.arrhenius@regeringskansliet.se

 

Experter och sakkunniga

Till utredningen är en expertgrupp knuten, med sakkunniga och experter från departement, myndigheter, forskare och organisationer som ska bistå utredaren och sekretariatet under utredningens gång. Experter och sakkunniga förordnades att ingå i utredningen i mars 2016. Förordnandena gäller längst t.o.m. den 1 oktober 2017, eller till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.

Anna Schölin

Sakkunnig

Kansliråd, Kulturdepartementet, Diskrimineringsenheten.

Annika Mansnérus

Sakkunnig

Ämnesråd, Socialdepartementet, Jämställdhetsenheten.

Kajsa Eliasson

Sakkunnig

Departementssekreterare, Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster.

Karin Sandkull

Sakkunnig

Departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kristin Sinclair

Sakkunnig

Departementssekreterare, Finansdepartementet, Budgetavdelningen, enhet 3.

Arizo Karimi

Expert

Forskare, Uppsala universitet.

Catharina Bäck

Expert

Expert, Svenskt näringsliv.

Charlotta Undén

Expert

Förhandlare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Erik Ageberg

Expert

Utredare, Företagarna.

Jenny Lindmark

Expert

Socialförsäkringsexpert, Arbetsgivarverket.

Joa Bergold

Expert

Utredare, LO.

Karin Röbäck de Souza

Expert

Utredare, Barnombudsmannen.

Olof Bäckman

Expert

Forskare, Stockholms universitet.

Thomas Erhag

Expert

Forskare, Göteborgs universitet.

Thomas Ljunglöf

Expert

Utredare, SACO.

Tommy Alexandersson

Expert

Utvecklingsstrateg, Försäkringskassan.

Ulrika Bertilsson

Expert

Utredare, Diskrimineringsombudmannen.

Ulrika Hagström

Expert

Utredare, TCO.

Sekretariatet

Sekretariatet planerar, administrerar och producerar betänkanden och organiserar möten med expertgruppen och externa intressenter.