Hem

Välkommen till Utredningen om en modern föräldraförsäkring

I februari 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med syfte att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Till särskild utredare utsågs Lars Arrhenius.

Senaste nytt

Läs alla nyheter

Föräldraförsäkringen i siffror

Föräldraförsäkringen består av ett antal olika förmåner, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning samt jämställdhetsbonus. Till detta kommer även statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning.

De totala utgifterna för föräldraförsäkringen var under 2015 ca 38,6 miljarder kronor. Föräldrapenningen utgör den absolut största utgiftsposten med ca 73 procent av den totala utgiften.

  • Under 2015 betalades det ut föräldrapenning för ca 695 278 barn och tillfällig föräldrapenning för vård av barn för totalt 774 636 barn (Källa: Försäkringskassan)
  • Huvuddelen av föräldrapenningen (77 procent) används fram till dess att barnet är två år.
  • I genomsnitt är kvinnor föräldralediga i ca 15 månader och män i ca 4 månader under barnets första två år.
  • Under 2015, när barn födda 2007 blev åtta år, hade pappan i genomsnitt tagit ut 104 dagar, för kvinnor var motsvarande antal 345 dagar.

På gång i kalendariet

  • Inga evenemang